Στις τάσεις που διαμορφώνουν την ιδιωτική αγορά ασφάλισης και διαμεσολάβησης αναφέρονται οι συνιδρυτές της Future SA Insurance Services, κ.κ. Β. Γκαβαρδίνας και Κ. Καρούσης. Όπως εξηγούν βασικοί πυλώνες του εγχειρήματος της Future είναι η εκπαίδευση και η πολυπρισματική υποστήριξη του δικτύου συνεργατών μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες.

read more