Διοικητική Ομάδα

Τη Διοικητική Ομάδα της FUTURE INSURANCE GROUP συγκροτούν στελέχη αναγνωρισμένης αξίας. Η δραστηριοποίησή τους τις τελευταίες δεκαετίες σε καίριες θέσεις της Ελληνικής Ασφαλιστικής αγοράς, έχει εφοδιάσει το σύνολο της Ομάδας μας με τα πιο ουσιαστικά προσόντα, που είναι η γνώση, η εμπειρία και η ικανότητα να τα μεταλαμπαδεύσουμε στους συνεργάτες μας και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και την εξέλιξη τους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι γνώσεις, η εμπειρία και η ευρύτατη δικτύωση που έχουν δημιουργήσει οι μέτοχοι και τα στελέχη μας κατά την πολύχρονη δραστηριοποίησή τους στον ασφαλιστικό τομέα, μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την ανάπτυξη της επαγγελματικής δραστηριότητας των συνεργατών μας.

Ευάγγελος Γκαβαρδίνας

 

Πρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος

To Μέλλον

στον συντονισμό

της Ασφαλιστικής

Διαμεσολάβησης