Γίνε Συνεργάτης

Ανέπτυξε θεαματικά τη δραστηριότητά σου

Διατήρησε την πλήρη αυτονομία του Γραφείου σου

Εκμεταλλεύσου αποτελεσματικά το πελατολόγιό σου

Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΑΣ

Η FUTURE INSURANCE GROUP παρέχει στους συνεργάτες μας υπηρεσίες υποστηρικτικές, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές, με στόχο την κερδοφόρα εξέλιξή τους

^

Ευνοϊκές συμβάσεις

^

Αναβαθμισμένη εκπαίδευση πολλαπλών επιπέδων – προϊοντική και ειδική

^

Συμβουλευτικές Συνεδρίες

^

Άμεση και διαρκή επικοινωνία με τα στελέχη της FUTURE INSURANCE GROUP για καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις

^

Υποστήριξη στη διαμόρφωση ποιοτικού χαρτοφυλακίου

^

Εναλλακτικούς τρόπους τοποθέτησης ασφαλιστικών κινδύνων

^

Αναβάθμιση των πωλήσεών τους

^

Δυνατότητα διεκδίκησης μεγάλων project, τα οποία απαιτούν συνέργειες

^

Εξοικονόμηση χρόνου για αυξημένες πωλήσεις ή προσωπικές δραστηριότητες

^

Μεγαλύτερα κέρδη

^

Αυτονομία στην εταιρική ταυτότητα και τις εργασίες τους

^

Ενίσχυση αναγνωρισιμότητας

Future

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

“ON BOARDING”

ΣΕ 4 ΒΗΜΑΤΑ

1.

Σας παρουσιάζουμε την FUTURE INSURANCE GROUP, τους ανθρώπους, το όραμα και τα “εργαλεία” της

2.

Μας παρουσιάζετε το προφίλ της δραστηριότητάς σας και τους στόχους σας

3.

Συνδημιουργούμε το πλάνο συνεργασίας μας

4.

Υπογράφουμε

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

7 + 12 =

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί χρειάζομαι Συντονιστή

Γιατί τα στελέχη της FUTURE θα σου προτείνουν λύσεις για την πιο κερδοφόρα αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου σου και θα σε φέρουν σε επαφή με τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους μεσίτες ή πράκτορες που θα υποστηρίξουν τις τελικές επιλογές σου.

Με ποιο τρόπο θα γίνεται η επικοινωνία μου με τα στελέχη σας;

Θα γίνεται άμεσα και δια ζώσης, εφόσον το επιθυμείς, καθώς και με διαρκείς οδηγίες με βάση το είδος των ασφαλειών που σε ενδιαφέρουν. Τον τρόπο επικοινωνίας θα τον επιλέξεις εσύ με βάση τις προτάσεις που θα σου αναλύσουμε.

Παρέχετε εκπαίδευση μόνο για ασφαλιστικά προγράμματα ή και για άλλα θέματα;

Πέρα από την εκπαίδευση των ασφαλιστικών ή και μεσιτικών εταιριών για τα καθαρά ασφαλιστικά θέματα, εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σου προσφέρουν επιπλέον εκπαίδευση σε θέματα τεχνικών πωλήσεων, αξιοποίησης πελατολογίου, αντιμετώπισης του τοπικού ανταγωνισμού, κ.λ.π.

Ποια θα είναι η λογιστική - οικονομική συνεργασία μας;

Η λογιστική – οικονομική συνεργασία του Γραφείου σου θα συνεχίσει απευθείας με τις ασφαλιστικές- μεσιτικές εταιρείες.
Δηλαδή θα εκδίδεις συμβόλαια, θα εξοφλείς τα ασφαλιστήρια και θα σου αποδίδουν προμήθειες απευθείας, σύμφωνα με τη πολιτική που ακολουθεί η κάθε εταιρία. Αυτό το σύστημα θα αλλάζει μόνο για ειδικές ασφαλιστικές περιπτώσεις.

Ποιες άλλες υπηρεσίες προσφέρετε;

Πέραν των καθαρά ασφαλιστικών θεμάτων, μπορείς να επιλέξεις  επίσης υποστήριξη σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης του Γραφείου σου, ανάπτυξης και άλλων κλάδων ασφάλισης, γενικότερης ανάπτυξης του Γραφείου σου και διαφήμισης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.