Ποιοι είμαστε

Η FUTURE INSURANCE GROUP εξειδικεύεται στο συντονισμό ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σε ολόκληρη την Ελληνική Ασφαλιστική αγορά

Η εταιρία αποτελεί το νέο εταιρικό αποτέλεσμα του στρατηγικού σχεδιασμού των βασικών μετόχων της εταιρίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική αγορά τα τελευταία 30 χρόνια. Συνδυάζει τη σύγχρονη δομή και λειτουργία μιας νέας εταιρίας, με την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών και των μετόχων της στη διοίκηση και τις πωλήσεις του τομέα των ασφαλίσεων. Μέτοχοι, στελέχη και συνεργάτες βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, παρακολουθώντας καθημερινά τις εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, επενδύοντας παράλληλα στη νέα γενιά που σταθερά αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμεσολάβηση.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου που παρέχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και το κενό που υπάρχει στο επίπεδο του συντονισμού αυτής της πολυπληθούς και ετερογενούς ομάδας, η FUTURE I.G. αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση, το συντονισμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του συνόλου των συνεργατών της, από τον πιο μικρό σε παραγωγή, μέχρι και μια ολόκληρη ασφαλιστική εταιρεία, ανάλογα με τους στόχους και τον σκοπό της κάθε αποστολής.      

ΓΙΑΤΙ ΜΑΖΙ

Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας μας ξεκινά από την επιλογή των συνεργατών – ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Ο κύριος κορμός αποτελείται από νέους, από όλη την Ελλάδα, με φιλοδοξία να κατακτήσουν την κορυφή, αλλά και  έμπειρους, οι οποίοι επιθυμούν να κεφαλαιοποιήσουν τις γνώσεις και τις επαφές τους. Συνεργαζόμαστε με επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τους επαγγελματικούς ορίζοντές τους, επιδιώκουν την διαμόρφωση ενός ποιοτικού χαρτοφυλακίου, αναζητούν τις καλύτερες και αποδοτικότερες συνεργασίες, προτρέποντας για απευθείας συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρίες ή και εξειδικευμένους μεσίτες, διατηρώντας την εταιρική τους ταυτότητα και την πλήρη αυτονομία τους.

Κοινός παρονομαστής  για όλους τους συνεργάτες είναι οι διευρυμένες προοπτικές εξέλιξης, η ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης, αλλά και το όραμα της FUTURE INSURANCE GROUP. Η επαγγελματική ηθική, η συγκροτημένη προσωπικότητα, η αξιοπιστία και το κύρος των συνεργατών αποτελούν τα εχέγγυα της εταιρείας.

διαμεσολαβητές και γραφεία πρακτόρευσης

καθαρά ετησιοποιημένα ασφάλιστρα το 2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι γνώσεις, η εμπειρία και η ευρύτατη δικτύωση που έχουν δημιουργήσει οι μέτοχοι και τα στελέχη μας, κατά την πολύχρονη δραστηριοποίησή τους στον ασφαλιστικό τομέα, μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την ανάπτυξη της επαγγελματικής δραστηριότητας των συνεργατών μας.

Ευάγγελος Γκαβαρδίνας

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η FUTURE INSURANCE GROUP σχεδιάστηκε προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεργατών της, όπως:

Ποιοτική αναβάθμιση χαρτοφυλακίου

Τοποθέτηση εξειδικευμένων ασφαλιστικών κινδύνων

Υποστήριξη οργάνωσης δραστηριοτήτων

Ανταγωνιστικές αμοιβές

Διαρκή και ουσιαστική ενημέρωση, αμεσότητα επικοινωνίας

Αναβαθμισμένη εκπαίδευση